image

Město uspělo ve sporu o doplatek za Mariánský most

30.03.2021
Doplatek za změny stavby Mariánského mostu nemusí město Ústí nad Labem uhradit. V úterý o tom pravomocně rozhodl krajský soud.

 

„Je to významný úspěch, děkuji všem, kteří se na vedení sporu podíleli. Byli jsme pod velkým tlakem, hrozil vážný zásah do financování města, ale názor, který jsme zastávali od počátku, soud nyní potvrdil,“ uvedl tajemník magistrátu Miloš Studenovský.

Ve sporu šlo o částku více než 300 milionů korun. Dodavatel společnost Hutní montáže ji požadoval za vícepráce, které musel při stavbě udělat, mělo jít zejména o úpravy pilíře mostu. Okresní a krajský soud o věci rozhodovaly více než 20 let se střídavými úspěchy pro obě strany. Naposledy okresní soud rozhodl, že má město doplatit 78,5 mil. Kč, město se odvolalo, a i když se firma mezitím snažila o mimosoudní vyrovnání, její nároky byly nepřijatelné.

„Nebylo prokázáno, že by za město uzavřely dohodu o změně díla osoby k tomu oprávněné, proto jsme shledali nárok na doplatek změněné ceny díla neoprávněným a žalobu jsme v tomto rozsahu zamítli,“ uvedl pro média soudce Vladimír Beran. „Pokud nebyly změny odsouhlaseny oprávněnými osobami, nárok nevzniknul,“ dodal.

Ve věci ještě probíhá několik dalších sporů, o kterých dosud nebylo rozhodnuto.

Mariánský most se stavěl v letech 1993 – 1998. Původně měl stát zhruba 300 milionů korun, kvůli nevýhodnému financování se stavba prodražila na dvojnásobek. Mezinárodní asociace pro mosty a stavební inženýrství zařadila most krátce po jeho dokončení mezi 10 nejlepších staveb světa devadesátých let.

Město uspělo ve sporu o doplatek za Mariánský most