image

Město se v kauze Mariánský most odvolalo

30.07.2019
Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ve sporu se společností Hutní montáže podal právní zástupce města.

 

Podle nepravomocného rozsudku soudu by Ústí nad Labem bylo povinno uhradit částku ve výši 78,5 mil. Kč Hutním montážím jako doplatek za stavbu Mariánského mostu. Město nesouhlasí s argumenty, kterými soud rozsudek odůvodnil. Závěry rozsudku neodpovídají výsledkům provedeného dokazování, nerespektují závěry znaleckých posudků, jsou přeceňovány závěry listinných důkazů ve formě zpracovaných a soudu předložených expertiz, v některých případech je prováděn nepřesný výklad smyslu a obsahu listin. Rozhodnutí je nepřesvědčivé, zabývající se popisem skutečností vytržených ze souvislostí.

Rada města uvolnila finanční prostředky ve výši 2,4 mil. Kč k potřebné úhradě soudního poplatku

Město se v kauze Mariánský most odvolalo