image

Město řeší nevyhovující podmínky Policie na Střekově

25.05.2018
Podmínky, které má Policie ČR v obvodním oddělení na Střekově, jsou dlouhodobě nevyhovující. Nezlepší-li se, policie se odtud odstěhuje do jiné části města.

 

Primátorku města o tom informoval krajský policejní ředitel Jaromír Kníže a požádal ji o pomoc při řešení nepříznivého stavu.

Vedení policie od roku 2013 opakovaně jednalo s představiteli městského obvodu Střekov o potřebě zlepšení nevyhovujících pracovních podmínek pro policisty sloužící na obvodním oddělení a vytvoření důstojných podmínek i pro občany přicházející na toto obvodní oddělení a to za situace, kdy jsou zde opakovaně kompetentními vnějšími kontrolními subjekty shledávány nevyhovující hygienické podmínky pro výkon služby a porušování hygienických norem. Jednání zatím nevedla k výsledku.

Rada města proto ihned na tento stav reagovala. „Není možné dopustit, aby se Policie České republiky odstěhovala ze střekovské části, je třeba věc rychle vyřešit,“ zdůraznila primátorka Věra Nechybová. Rada proto schválila převod pozemku p. č. 3241/85 včetně budovy čp. 1592 v k. ú. Střekov ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov do vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, s tím, že statutární město zajistí opravy dle potřeb PČR v požadovaném termínu.

Základním předpokladem pro převod je souhlasné stanovisko Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov.

 

Město řeší nevyhovující podmínky Policie na Střekově