image

Město přidá také pedagogům v MŠ Marxova

14.08.2018
O Mateřskou školu Marxova v Předlicích byl rozšířen pilotní program Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách. Rozhodla o tom rada města.

 

Radní škole přidělili na zvýšení příspěvku na provoz 154 000 korun. Finanční prostředky budou použity na navýšení platů pedagogů a nepedagogických zaměstnanců, kteří pracují převážně s dětmi, jejichž sociální a kulturní zázemí je velmi slabé.

Do programu byla již v červnu zařazena Základní škola a Základní umělecká škola Husova. Od školního rolu 2017 – 2018 jsou v programu ZŠ Školní náměstí v Předlicích a ZŠ Hlavní v Mojžíři

Zaměstnanci těchto škol převážně pracují s žáky, jejichž motivace ke vzdělávání je velmi nízká a jednání s nimi a jejich rodiči je velmi obtížné. V poslední době také vzrůstá riziko fyzického napadení zaměstnanců. Je proto velmi náročné nejen zajistit nový kvalifikovaný personál, ale udržet na pracovních pozicích i zkušené dlouholeté zaměstnance škol.

Město přidá také pedagogům v MŠ Marxova