image

Město přidá pedagogům ve vyloučené lokalitě

28.06.2018
Do pilotního programu Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách byla od 1. 9. 2018 zařazena Základní škola a Základní umělecká škola Husova.

 

Rada města schválila poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 402 000 Kč této základní škole na pokrytí mzdových nákladů od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.

Do pilotního projektu byla škola přiřazena ke dvěma stávajícím ZŠ Školní náměstí a ZŠ Hlavní.

O zařazení této školy do programu rada města rozhodla na základě zprávy, kterou předložila ředitelka školy. Ze zprávy vyplývá, že se škola nachází v tzv. vyloučené lokalitě, kdy vyšší procento žáků navštěvujících jak ZŠ, tak ZUŠ, pochází ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí. V obvodu školy se neustále mění nájemníci, což se projevuje i na stavu žáků ve škole. V  důsledku těchto změn se během školního roku vyměnilo až 40 procent žáků. Zaměstnanci tak převážně pracují s žáky, jejichž motivace ke vzdělávání je velmi nízká a jednání s nimi, a jejich rodiči, je velmi obtížné.

Pilotní program Podpora pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách byl ve městě spuštěn v roce 2017. Záměrem je podpora zřizovatele při zajišťování kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců a při obsazování volných pozic pedagogickými pracovníky ve vybraných základních školách.

Město přidá pedagogům ve vyloučené lokalitě