image

Město požádá o dotaci na opravu zdi ve Vaňově

24.02.2020
S podáním žádostí o dotaci na opravu kotev opěrné zdi ve Vaňově souhlasí zastupitelstvo města.

 

Opěrná zeď zajišťuje rozsáhlý sesuv zeminy a kamení nad svahem Čertovka, který ohrožuje bytovou zástavbu.

Kotevní systém i opěrná zeď vyžadují nutnou sanaci a opravy. Cílem stavby je nahrazení kotevního systému opěrné zdi a opravu poškozených kleneb opěrné zdi. Součástí prací je rovněž osazení zařízení pro sledování velikosti kotevních sil.

Předpokládaný rozpočet akce je 13 mil. Kč. Celková dotace může dosáhnout 11 050 000 Kč a spolufinancování města (15 %) má být 1,9 mil. Kč.

 

Město požádá o dotaci na opravu zdi ve Vaňově