image

Město požádá o dotaci na modernizaci varovného systému

06.05.2019
Město podá žádost o dotaci na městský varovný informační systém. Dotace by umožnila modernizovat varovný systém na plně digitální úroveň.

 

Náklady projektu „Varovný informační systém obyvatelstva – VISO“ jsou vyčísleny na 31 mil. Kč, výše dotace by mohla být 21 milionu korun. Finanční prostředky budou alokovány v rozpočtu na 2020 a 2021, kdy by mohla proběhnout předpokládaná realizace.

VISO – Varovný a informační systém obyvatelstva pokrývá zónu havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie a dále části města ležící v záplavovém území řeky Labe (Vaňov, Brná, Svádov). Zahrnuje mimo jiné 236 hlásičů na sloupech veřejného osvětlení a sloupech nízkého napětí (rozděleny do třinácti oblastí), čtyři elektronické (mluvící) sirény hasičské záchranné služby - HZS (umístěné na Spolku, na budově ZŠ Anežky České, na budově Policie ČR na Masarykově ulici, na obchodním domě Labe) nebo domácí přijímače VISO (umístěné hlavně ve školách apod.)

 

Město požádá o dotaci na modernizaci varovného systému