Město poskytne fotbalovému klubu pomoc

19.09.2018
Bezúročnou zápůjčku ve výši 3,5 milionu korun schválilo Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a.s., zastupitelstvo.

 

Klub svému majiteli oznámil předpokládaný schodek 4,35 milionu korun s odůvodněním, že nedostatek finančních prostředků nastal v důsledku výpadku předpokládaných sponzorských partnerů. Město vyhovělo žádosti klubu, jehož je vlastníkem, a odsouhlasilo poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 3,5 mil. korun s termínem splatnosti do 31. 12. 2019. Smlouva uvádí, že v případě nevrácení zápůjčky bude o tuto částku klub pokrácen z dotačního programu pro preferované sporty.

Podporu schválením vyjádřilo 27 zastupitelů.

Město poskytne fotbalovému klubu pomoc