image

Město poskytne fotbalovému klubu pomoc

19.09.2018
Bezúročnou zápůjčku ve výši 3,5 milionu korun schválilo Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a.s., zastupitelstvo.

 

Klub svému majiteli oznámil předpokládaný schodek 4,35 milionu korun s odůvodněním, že nedostatek finančních prostředků nastal v důsledku výpadku předpokládaných sponzorských partnerů. Město vyhovělo žádosti klubu, jehož je vlastníkem, a odsouhlasilo poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 3,5 mil. korun s termínem splatnosti do 31. 12. 2019. Smlouva uvádí, že v případě nevrácení zápůjčky bude o tuto částku klub pokrácen z dotačního programu pro preferované sporty.

Podporu schválením vyjádřilo 27 zastupitelů.

Město poskytne fotbalovému klubu pomoc