image

Město pomáhá občanům, občané zase městu

24.03.2020
V době koronavirové epidemie zajišťuje Ústí nad Labem ochranné a dezinfekční prostředky pro ohrožené organizace. Pomocnou ruku mu podaly chemičky i desítky dobrovolníků.

 

Nedostatek roušek a dezinfekčních látek trápí celou zemi, město ve spolupráci s občany si tak pomáhá po svém. Dezinfekční prostředky dodává městu Spolchemie i Lovochemie, městská policie je pak rozváží dál. Strážníci zavezli do devatenácti základních škol, devíti mateřských škol, sedmi domovů pro seniory a Domu dětí a mládeže více jak 4 500 litrů hygienických prostředků na mytí ploch a 800 litrů dezinfekční prostředků na ruce. Ochrannými prostředky město zásobuje i Dopravní podnik města Ústí nad Labem, AVE, obce v ústeckém okrese, městské obvody či polikliniku a lékárny. Celkově se rozvezlo přes 8 000 roušek, další se šijí. „Každému městskému obvodu poskytneme dalších 50 kusů roušek. Roušky šijí i naši zaměstnanci a já jim za to velice děkuji. Budeme také distribuovat materiály, aby mohly dále šít i ústecké školy, divadla a obvody,“ uvedl tajemník magistrátu Miloš Studenovský. V DDM by se mohly pomocí 3D tiskárny vyrábět záložníky na tkaloun ulehčující tvorbu roušek.

Práci výrazně ulehčuje úzká spolupráce nejen s dodavateli dezinfekčních látek a materiálů, ale i s dobrovolníky z řad občanů. „Koronavirová hrozba přinesla i pár pozitiv. V posledních dnech se zvedla obrovská vlna solidarity, lidé chtějí pomáhat druhým. Dobrovolníci šijí roušky, pomáhají seniorům s nákupy, za to jsme nesmírně rádi. Spolupracujeme s Junákem, místní univerzitou UJEP, spolkem Via Europa, Hasiči Záchranáři, Čističi Ústí a řadou dobrovolníků, kteří se nám přihlásili, že chtějí pomáhat,“ pochválil práci Ústečanů primátor Petr Nedvědický.

Pro občany města funguje také už týden informační linka 475 271 100. Pomocí linky vyřídili pracovníci magistrátu přes 200 hovorů a žádostí.  „Je to výborné, byla jsem moc spokojená. Vše proběhlo v pořádku, a když budu potřebovat znovu nakoupit, určitě znovu zavolám,“ zhodnotila fungování linky paní Olga, která ji využila k nákupu potravin.

Děkujeme, že pomáháte.

Město pomáhá občanům, občané zase městu