image

Město plánuje stomilionovou půjčku na investice

08.09.2021
Radní města souhlasili s uzavřením smlouvy o stomilionovém úvěru s Komerční bankou. Peníze chce město využít na investice, konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

 

Rada vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na poskytnutí stomilionového úvěru. Nejvýhodnější nabídku poskytla Komerční banka. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o úvěru s touto bankou s těmito parametry:

  • výše úvěru 100 mil. Kč,
  • úroková sazba 1M PRIBOR + marže banky 0,035 % p. a. neměnná po celou dobu trvání úvěrového vztahu,
  • čerpání úvěru v letech 2022 a 2023,
  • splácení úvěru od r. 2025 po dobu 5 následujících let rovnoměrnými měsíčními splátkami,
  • úvěr bude použit na financování investičních akcí a oprav dlouhodobého majetku statutárního města Ústí nad Labem.

Bod bude předložen ke schválení zastupitelstvu.

 

Město plánuje stomilionovou půjčku na investice