image

Město nesouhlasí se zrušením Zdravotního ústavu

21.05.2021
Rada města trvá na nesouhlasném stanovisku k plánovanému zrušení Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem.

 

Primátor Petr Nedvědický se v této věci už v lednu obrátil na tehdejšího ministra zdravotnictví, bohužel jeho dopis zůstal bez odpovědi. Proti zrušení ústavu se staví laická i odborná veřejnost. Obecně je to považováno za krok zpět v úrovni poskytovaných služeb. Zdravotní ústav si za dobu své existence vytvořil v regionu velmi silnou pozici. Je plně respektován všemi partnery – městy a obcemi, odbornými institucemi nebo neziskovými organizacemi a dalšími subjekty. Neuvážená změna v podobě zrušení ústavu se může projevit velmi negativně. Nahrazení ústavu bude spojeno s řadou problémů, nepůjde jen o počáteční zmatky, potíže s navazováním kontaktů, hledání funkčního přizpůsobení místním potřebám. To vše má současný Zdravotní ústav dávno vyřešeno a může fungovat k plné spokojenosti. Je-li třeba nějaká změna nebo vylepšení, jistě by mohla proběhnout ve stávající podobě instituce. V této souvislosti je pro radu města znepokojující i nedávné odvolání ředitele ústavu, ke kterému dosud nebyly poskytnuty relevantní informace. Tento postoj radních bude předložen i zastupitelům.

Město nesouhlasí se zrušením Zdravotního ústavu