image

Město nabízí nádoby na bioodpad

17.01.2022
Pilotní projekt na podporu snížení množství bioodpadu ve směsném odpadu spouští město Ústí nad Labem. Občanům proto nabízí kompostéry, vermikompostéry či 240litrové nádoby na bioodpad.

 

Majitel budovy určené k bydlení (dále jen „nemovitost“) nacházející se na území města, případně nájemce nemovitosti se souhlasem jejího majitele, či společenství vlastníků jednotek (dále jen „žadatel“) mají možnost objednat si nádobu na bioodpad. Na výběr jsou následující druhy nádob:

 1. Kompostér
 2. Vermikompostér
 3. Nádoba 240 l na bioodpad

Podmínky získání jakékoliv z nádob jsou následující:

 • Na jednu nemovitost lze vybrat pouze jednu z výše nabízených nádob
 • Nádoba bude umístěna v dané nemovitosti, případně na přilehlém pozemku, ke kterému bude mít žadatel vlastnické či užívací právo
 • Na nádobu nebude mít nárok žadatel, který dosud nepřevzal do vlastnictví či řádně nevrátil v minulosti vypůjčený kompostér

Kompostér a vermikompostér

 • Kompost vzniklý kompostováním a vermikompostováním bude využit pro vlastní potřebu žadatele
 • Násadu žížal do vermikompostéru si zajišťuje a hradí žadatel
 • Kompostér či vermikompostér bude žadateli poskytnut na základě smlouvy o výpůjčce

Nádoba 240 l na bioodpad

 • Doba trvání této části pilotního projektu je stanovena do 31. března 2023
 • Nádoba 240 l na bioodpad může být přidělena pouze k nemovitosti, která má přidělenu i nádobu na směsný komunální odpad
 • Do nádoby na bioodpad budou odkládány pouze odpady, pro které je nádoba určena (slupky z ovoce a zeleniny, košťály, celé rostliny, zbytky pečiva a obilovin, zemina z květin, kávový a čajový odpad včetně papírových filtrů, podestýlka z chovu drobných zvířat, piliny, hobliny, padané ovoce, tráva, plevel, listí)
 • Žadatel je povinen udržovat kolem nádoby pořádek, a to i na veřejném prostranství v den svozu nádoby
 • Při opakovaném znehodnocení obsahu v nádobě (jiný odpad, než určený) nebo při opakovaném nepořádku kolem nádoby bude nádoba odebrána
 • Odpad umístěný mimo nádobu na bioodpad nebude odvezen (např. pytle vedle nádoby apod.)
 • Nádoba bude na místo svozu přistavována pouze v den svozu (od 6.00 do 21.00) a po svozu musí být opět uklizena
 • Místo přistavení nádoby musí být přístupné svozové technice
 • Vývoz nádob na bioodpad bude prováděn v četnosti 1x za 14 dní
 • Předpokládané zahájení služby je duben 2022
 • Po registraci a jejím následném schválení bude žadatel informován o termínu osobního převzetí nádoby na bioodpad ve sběrném dvoře Krásné Březno v období od 1. března 2022  

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte zde.

ŽÁDOST O NÁDOBU NA BIOODPAD

 

Více informací získají zájemci na odboru životního prostředí na následujících kontaktech:

Miroslav Pihera, 475 271 708, miroslav.pihera@mag-ul.cz
Vladislava Stránská, 475 271 705, vladislava.stranska@mag-ul.cz
Jitka Lepičová, 475 271 745, jitka.lepicova@mag-ul.cz
Kristýna Schäferová, 475 271 737, kristyna.schaferova@mag-ul.cz

 

Projekt pořízení kompostérů a vermikompostérů byl podpořen Ústeckým krajem.

www.kr-ustecky.cz

Město nabízí nádoby na bioodpad