image

Město kontroluje stav ubytoven

12.12.2019
V ubytovně na Střekově se uskutečnila první z plánovaných kontrol, které mají zmapovat situaci, v které tam obyvatelé žijí.

 

„Ke kontrolám jsme spolu s dalšími orgány přistoupili proto, abychom zjistili, jaké jsou podmínky ubytování, za které jsou vypláceny sociální dávky, jak si své povinnosti plní ubytovatelé a jak se k řešení svého osudu staví samotní obyvatelé ubytoven,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach.

Kontrola probíhala v součinnosti Policie ČR, městské policie, epidemiologů krajské hygienické stanice, sociálního odboru, stavebního odboru, hasičského záchranného sboru a terénních pracovníků úřadu práce. Kromě dodržování zákonů a vyhlášek zde sociální pracovníci provedli místní šetření ke zmapování situace klientů ubytoven nebo počtu přítomných dětí. Kontrolován byl také výskyt hlodavců a hmyzu a další negativní jevy.

Výsledky kontroly jednotlivé orgány zpracovávají. Přímo při kontrole vyšly najevo některé nedostatky z hlediska požární bezpečnosti, které se budou muset urychleně řešit.

Kontroly budou pokračovat opakovaně i v roce 2020.

Kontrola ubytoven_ilustrační foto

Město kontroluje stav ubytoven