image

Město hledá dodavatele zimní haly pro beachvolejbal

31.10.2018
Výběr dodavatele zimní haly pro beachvolejbal bude pokračovat. První zadávací řízení bylo neúspěšné.

 

Rada města rozhodla o zrušení podlimitní veřejné zakázky s názvem Vybudování zimní haly pro beachvolejbal. Důvodem je, že zadavatel neobdržel žádnou nabídku v zadávacím řízení do uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Radní proto schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Vybudování zimní haly pro beachvolejbal s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3.300.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení a jmenovali obálkovou a hodnotící komisi.

 

Město hledá dodavatele zimní haly pro beachvolejbal