image

Město chce odměnit strážníky za službu v době pandemie

22.09.2021
Strážníci za své služby v době pandemii obdrží mimořádné odměny. Polovinu nákladů by měla pokrýt dotace MVČR, o kterou město požádalo.

 

Statutárnímu městu Ústí nad Labem byla doručena Výzva k zaslání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra jako výraz uznání práce strážníků při předcházení a eliminaci dopadů spojených s epidemií covid-19. Žadatelé o dotaci se musí řídit a zároveň i splnit podmínky stanovené zásadami dotačního programu státu (MV), za finanční spoluúčasti obcí, které mají městskou policii. Základní podmínky pro splnění nároku na získání dotace jsou:

  • finanční spoluúčast obce v minimální výši 5 000 Kč na jednoho strážníka,
  • podíl strážníků na realizaci úkolů a opatření přímo spojených s přecházením, eliminací dopadů epidemie covid-19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů nebo s kontrolou dodržování stanovených opatření v době krizového stavu,
  • trvání základního pracovněprávního vztahu strážníků podle zákoníku práce v době vyhlášení krizového stavu minimálně po dobu 30 kalendářních dnů a současně i v době podání žádosti obce o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra,
  • připsání na účet nebo vyplacení dotace státu v pevně stanové výši 5 000 Kč a mimořádné finanční odměny z rozpočtu obce v minimální výši 5 000 Kč oprávněným strážníkům v termínu do 31. 12. 2021.

Odměna obce i dotace Ministerstva vnitra jsou hrubou mzdou strážníka. To znamená, že obec z příjmu strážníka odvede pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na důchodové pojištění, tj. z dotace i z odměny. Vzhledem k tomu, že dotace i odměna jsou strážníkovi vyplaceny obcí, je obec zároveň povinna odvést pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, coby zaměstnavatel strážníka. Odvody tedy budou hrazeny z rozpočtu obce, což znamená, že ani dotace, ani odměna, se o tyto odvody nesnižuje.

Městská policie podá žádost o dotaci pro 129 strážníků, kteří v době vyhlášeného krizového stavu zajišťovali bezpečnost a pořádek ve městě.

Město chce odměnit strážníky za službu v době pandemie