image

Město chce finančně podpořit i seniory

03.10.2016
Statutární město Ústí nad Labem připravilo nový program na podporu seniorských akcí v oblasti kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit.

Hlavní cílem připraveného programu je finanční podpora seniorů v oblasti kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a zároveň aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku. Podpora je směrována na činnosti aktivně působících souborů, sdružení a spolků na území města Ústí nad Labem.

Celkový předpokládaný objem dotačního programu „Senioři“ činí 200.000 Kč. „Nový dotační titul "Senioři 2017" je zapracován do připravovaného rozpočtu na rok 2017, a to do odboru kultury, sportu a sociálních služeb. Na přípravě rozpočtu nyní intenzivně pracujeme,“ sdělila primátorka města Věra Nechybová.

Subjekt, který bude žádat o dotaci, může podat maximálně jednu žádost na příslušný kalendářní rok.

Maximální výše požadované a poskytnuté dotace činí 20.000 Kč.

„Hledali jsme formu, jak pomoci seniorům při jejich společných aktivitách a výletech. Proto jsme vymysleli dotační program s jasnými pravidly právě na podporu aktivních seniorů. Námi vypracovaný program bychom rádi předložili do prosincového jednání zastupitelstva a věřím, že podpora seniorů bude v zastupitelstvu schválena,“ doplnil náměstek primátorky Jiří Madar.

Součástí programu bude dotační výzva, formulář žádosti, formulář na vyúčtování, formulář změn a smlouva o poskytnutí dotace.

Pokud návrh schválí zastupitelé, dotační titul by mohl být vyhlášen od 15. 1. 2017 do 30. 10. 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků dotačního titulu.

 

Město chce finančně podpořit i seniory