Město bude dál jednat o koupi přístaviště ve Vaňově

26.04.2018
Se záměrem koupit přístaviště ve Vaňově souhlasí zastupitelé města, rozhodli o tom na středečním jednání zastupitelstva.

 

Zastupitelé schválili nabytí pozemků v areálu přístaviště, včetně příslušenství, od společnosti Kongresové centrum ILF za podmínek, že nemovitosti nebudou zatížené dalšími omezeními či závazky a společnost Kongresové centrum ILF předloží veškeré aktivní smluvní vztahy, které se k předmětu koupě vztahují.

Součástí usnesení je i úkol pro radu města vytvořit pracovní skupinu za účelem jednání se společností o úpravě kupní ceny a podmínek prodeje.

Usnesení předcházela dlouhá diskuse, kde zaznívaly protichůdné názory. Zastupitelé se shodovali v tom, že je třeba občanům Vaňova pomoci a zabránit záměru na vznik překladiště olejů v této lokalitě. Spory však vyvolávala cena a financování, některým zastupitelům připadalo 89 milionů korun příliš, jiným se nezdál bankovní úvěr, který by si město mělo vzít.

„Pokud se podaří rozšířené vyjednávací skupině dohodnout nižší cenu, budeme jen rádi. Tento materiál předložíme znovu zastupitelstvu v červnu za nabízenou nebo jinou dohodnutou cenu,“ uvedl statutární náměstek primátorky Jiří Madar, který ocenil, že většina zastupitelů záměr koupit přístav podpořila.

Své argumenty přednesla zastupitelům i řada obyvatel Vaňova. Připomínali, že teprve před krátkou dobou se zbavili dlouholeté zátěže, kterou představovala objížďka nedostavěné dálnice a nyní jim hrozí ekologicky i dopravně problematický provoz překladiště olejů.

„Právě na základě žádostí a petic občanů jsme se rozhodli jednat radikálně a manažersky. Řešením, které místní lidi navždy zbaví obav a poskytne městu řadu výhod, je odkoupení pozemků. Ano cena se může zdát vysoká, ale investice se městu v dalších letech vždy vrátí,“ doplnil Jiří Madar.

 

 

Město bude dál jednat o koupi přístaviště ve Vaňově