image

Memorandum podpoří péči o seniory

12.01.2022
Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřelo město s Fakultou zdravotnických studií UJEP a s Radou seniorů Ústí nad Labem.

 

Memorandum podepsal děkan fakulty Zdeněk Havel, předsedkyně rady seniorů Květa Čelišová a primátor Petr Nedvědický.

„Péči o seniory považujeme za jednu z hlavních priorit naší práce. Jsem rád, že v této oblasti budeme spolupracovat právě s fakultou zdravotnických studií, která má odborné zázemí i řadu možností, jak seniorům pomoci,“ uvedl Petr Nedvědický.

Cílem memoranda je vzájemná spolupráce v oblasti aktivního života seniorů, vytváření podmínek pro zdravé stárnutí a důstojné stáří. Součástí budou vzdělávací aktivity, detekce rizikových faktorů a například nácvik stability a prevence pádů.

Memorandum s FZS

Memorandum podpoří péči o seniory