image

Přepážková pracoviště se otevřou pro veřejnost

23.03.2020
V nouzovém režimu bude otevřen magistrát města. Nejnutnější záležitosti si budou moci občané vyřídit v úředních dnech, a to od středy 25. března.

 

Podle stanoviska Ministerstva vnitra ČR nemusí mít občané v nouzovém stavu platné dokumenty – občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas. Nutná tedy není výměna dokladů propadlých po vyhlášení nouzového stavu či po 1. březnu 2020. Toto nařízení platí pouze po dobu nouzového stavu, po jeho ukončení bude výměna starých dokladů opět povinná. 

Přepážková pracoviště přesto Magistrát města Ústí nad Labem otevře pro vyřízení neodkladných záležitostí, poprvé to bude ve středu 25. března od 8.00 do 10.00 hodin, odpoledne pak od 13.00 do 14.00 hodin. V těchto hodinách bude otevřeno každé pondělí a středu. Návštěva úřadu by však měla být pečlivě zvážená, jak vyzývá tajemník magistrátu Miloš Studenovský: „Prosíme veřejnost, aby v maximální možné míře využívala datových schránek nebo e-mailové korespondence a aby občané zvážili nutnost návštěvy úřadu a přicházeli pouze v nejdůležitějších případech.“

Kompletní znění stanoviska MVČR zde.

Přepážková pracoviště se otevřou pro veřejnost