image

Lidem vadí nedostatky sociálního systému

18.12.2019
O reflexi státní sociální podpory a pomoci jednali na semináři v Poslanecké sněmovně zástupci Ústí nad Labem. Seminář uspořádal Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s městem Ústí nad Labem.

Semináře se účastnili zástupci Evropského parlamentu, Úřadu práce ĆR, Platformy pro sociální bydlení a také města Karviná.

Cílem semináře, nad kterým převzala záštitu Eva Fialová, poslankyně a radní města Ústí nad Labem, bylo zhodnocení současného sociálního systému. „Obyvatelé našeho kraje jsou dlouhodobě k tomuto tématu již skeptičtí a nevidí velký posun.  To se i odráží v jejich přístupu a vytváření rychlých závěrů a paušalizaci. Nový sociální systém by měl být postaven na fungujících příkladech a měl by vycházet od lidí, kteří svou situaci chtějí řešit,“ vysvětlila Eva Fialová.

Negativní dozvuky sociální reformy rezonují a obce postupem času ztratily kompetenci v přenesené působnosti vyplácet dávky sociální podpory. Sociální pracovnice tak nemají přehled o výplatách dávek, zhoršil se dohled nad motivací dlouhodobě nezaměstnaných opět pracovat a zapojit se zpět do společnosti. V době konjunktury doprovázené rekordně nízkou nezaměstnaností se sociálně vyloučené lokality rozrůstají a počet lidí v nich se zvětšuje. To vše v situaci, kdy výdaje státního rozpočtu na sociální politiku skokově narůstají.  

„Jako zástupci města stále přenášíme informace z regionu lidem, kteří o systému rozhodují. Bez legislativním změn není možné nastavit spravedlivé rozdělení dávek, proto se aktivně podílím i na propagaci 15 opatření, která jsem prosazoval jako člen poradního týmu ministryně Maláčové. Budeme stále zvonit na poplach, dokud se situace v našem městě nezmění,“ doplnil náměstek primátora Tomáš Vlach.

 

Lidem vadí nedostatky sociálního systému