image

Květinové výsadby ve městě se dočkají úprav

17.03.2023
Na jaře oživí ulice města květiny v záhonech i v mobilních nádobách. Zakázky na údržbu zeleně a květinových výsadeb schválila rada.

 

Přidělení veřejné zakázky za 1 952 407 Kč bez DPH na údržbu zeleně na okružní křižovatce Střekov dodavateli 4-les Ve Výškách schválili radní. Realizována bude údržba nové výsadby na okružní křižovatce Střekov. Založeny budou trvalkové výsadby na přilehlých ostrůvcích včetně jejich následné údržby. Údržba zahrnuje pravidelnou zálivku, pletí, údržbu stromů, trvalek, okrasných trav a cibulovin, čistotu ploch a v případě zcizení či úhynu dosadbu rostlin.

Současně přidělila rada údržbu květinových výsadeb v centru města s nabídkovou cenou 3 572 959 Kč bez DPH dodavateli TILIA Garden, která zajistí údržbu mobilních nádob s květinami, závěsnými květináči na sloupech trolejového vedení a květinových pyramid. Údržba zahrnuje instalace a demontáže závěsných květináčů a pyramid, výměnu zeminy, osazení květinami na jaře a na podzim, a v průběhu sezóny pravidelnou zálivku, pletí, čistotu ploch a dosadbu zcizených květin. Zároveň bude počítáno s dodávkou květin na jaře a na podzim na kruhový objezd ELBA na Severní Terase. Doba plnění zakázek je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

Květinové výsadby ve městě se dočkají úprav