image

Kůrovcovití škůdci řádí na stromech ve městě

05.06.2019
Zvýšený výskyt škůdců byl zjištěn na stromech ve městě. Jedná se především o škůdce ze skupiny kůrovcovitých.

 

Na smrku, borovici, modřínu a douglasce byl zjištěn výskyt lýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého  a v menší míře i dalších druhů. Napadené stromy odumírají. Napadení se projevuje prosycháním většinou od vrcholu, nebo jakoby po patrech. Na kmeni může být znatelné vytékání smoly z jednotlivých ran.

Na jasanech se přemnožil  lýkohub jasanový a lýkohub zrnitý. Oba napadají pouze jasany, přičemž lýkohub jasanový mladé jedince, nebo větve starších stromů, lýkohub zrnitý kmeny a báze starších stromů. Typickým projevem je opět nepřiměřené prosychání, vytékání mízy z ran a u lýkohuba zrnitého poškození kmenů požerkem (stromy vypadají, jakoby do nich někdo střílel broky).

K zamezení rozšíření těchto škůdců je nutné činit asanační opatření, spočívající především v odstranění napadených jedinců z porostů. 

V současné době probíhá monitoring ohnisek výskytu těchto škůdců.

Odbor životního prostředí magistrátu žádá občany o pomoc v monitorování výskytu kůrovců ve výsadbách ve městě. V případě, že v porostu objeví odumírající jehličnany nebo jasany, případně je mají na zahradách, mohou ohlásit místo výskytu a případně zaslat fotografii s popisem umístění, na emailovou adresu jitka.novakova2@mag-ul.cz

 

 

 

 

 

Kůrovcovití škůdci řádí na stromech ve městě