image

Kůrovci padnou za oběť první stromy

19.06.2019
Pokáceny musí být desítky stromů v zátočině komunikace Důlce ve stoupání na Skřivánek. Důvodem je kalamitní napadení stromů kůrovcem, který na porostu napáchal značné škody.

 

Napadeny jsou především borovice, dále smrky a modříny v této lokalitě. Po kácení, které bude probíhat v  porostu na přelomu června a července, budou kmeny asanovány. Následná dosadba dřevin bude provedena na základě pasportizace a odborného návrhu sadovnických úprav tak, aby byla podpořena rozmanitost a stabilita porostu. 

Plocha, na které se bude kácet je v mapě označena modře.

Různé druhy kůrovcovitého hmyzu napadly v řadě míst stovky stromů.

 

Kůrovci padnou za oběť první stromy