image

Kraj chystá 3. kolo kotlíkové dotace

16.08.2017
Podmínky k vyhlášení 3. kola kotlíkové dotace právě připravuje Ústecký kraj. Výzva by mohla být vyhlášena v září, žádosti by kraj přijímal koncem října.

 

Žádat budou moci fyzické osoby vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. Podporu získají nové tepelné zdroje splňující směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/).

Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.
Podpořené zdroje a maximální výše dotace:
 Automatický kotel na uhlí a biomasu ~ 75 tis. Kč
 Plynový kondenzační kotel ~ 95 tis. Kč
 Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním ~ 100 tis Kč
 Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla ~ 120 tis. Kč
 Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území.

Předkládání žádosti bude možné výhradně elektronickou formou s následným doručením písemností.

Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15. 7. 2015.

Bližší podrobnosti budou po vyhlášení 3. výzvy zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/.

Kraj chystá 3. kolo kotlíkové dotace