image

Konference u příležitosti výstavy Voda & civilizace

6. 5. 2021
Konference u příležitosti výstavy Voda & civilizace, za účasti významných hostů, proběhla na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v den zahájení samotné výstavy 22. 4. 2021.

 

Každý přednášející představil důležité téma týkající se vody, ať už z pohledu sucha, spotřeby nebo např. vodní rekultivace. Úvodního slova se ujal prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy UJEP, který předal slovo jednotlivým řečníkům. Jako první vystoupil se svou přednáškou o vodním stresu ve světě geograf a hydrolog působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. Poukázal na to, že voda je drahocenná, ničím nenahraditelná, tekutina, které je třeba si vážit. Následovaly prezentace Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje a PhDr. Ing. Petra Nedvědického, primátora statutárního města Ústí nad Labem. První jmenovaný hovořil o vodním potenciálu v Ústeckém kraji. Primátor následně představil jezero Milada, historii jeho vzniku i současné aktivity města u jezera. S tématem revitalizace vodních toků poté vystoupil doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D., který působí na Fakultě životního prostředí UJEP. O hodnotě vody přednášel RNDr. Petr Kubala, předseda Svazu vodního hospodářství ČR. Zdůraznil, že česká společnost žije v tzv. vodním blahobytu, a proto je problém nedostatku vody velmi těžko vnímán. Přednáškový cyklus zakončil Ing. Petr Neumann, náměstek ředitele Palivového kombinátu Ústí, který představil budoucí vodní rekultivace v Ústeckém kraji.

Ministerstvo životního prostředí ČR, které je jedním z hlavních partnerů výstavy, na konferenci zastoupil Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí ČR. Prezentoval strategii ministerstva v boji se suchem v České republice.

Úspěšná výstava je k vidění na Lidickém náměstí a potrvá až do 16. května.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo prorektora UJEP Pavla Doulíka

 

Prezentace profesora PřF UK Bohumíra Jánského (prezentace ke stažení zde)

 

Prezentace náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže (prezentace ke stažení zde)

 

Prezentace hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (prezentace ke stažení zde)

 

Prezentace primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického (prezentace ke stažení zde)

 

Prezentace doc. Martina Nerudy, FŽP UJEP (prezentace ke stažení zde)

 

Prezentace předsedy Svazu vodního hospodářství ČR Petra Kubaly (prezentace ke stažení zde)

 

Prezentace náměstka ředitele PKÚ Petra Neumanna (prezentace ke stažení zde)

 

 

 

Vzhledem k platným protiepidemiologickým opatřením proběhla konference formou natáčení jednotlivých prezentací bez účasti veřejnosti.