image

Jednaly pracovní skupiny Strategie rozvoje města

10.07.2019
První setkání pracovních skupin v rámci zpracování nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 proběhla v červnu.

 

V prvním týdnu se sešli zástupci pracovní skupiny „Image města jako metropole regionu“. Ve druhém týdnu se uskutečnily dvě pracovní skupiny, a to „Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel“ a „Prosperita města“. Ve třetím týdnu proběhlo setkání poslední pracovní skupiny „Udržitelná mobilita“.

Celkově se všech čtyř pracovních skupin zúčastnilo 73 osob z řad představitelů města, pracovníků magistrátu, zástupců soukromých i veřejných institucí, odborníků z různých oblastí a veřejnosti. Na prvních setkáních se představili členové skupiny a zpracovatel nové strategie firma KPMG. Dále probíhala diskuze nad vizemi, očekáváními a různými nápady pro rozvoj města. Každá pracovní skupina se na prvním setkání zaměřila na určité téma a při dalších setkáních se toto téma obmění. Ve skupině Image města se diskutovalo o cestovním ruchu, v Kvalitě života o nabídce kulturních a volnočasových služeb, v Prosperitě města o podmínkách pro podnikání a ekonomickou činnost a v Udržitelné mobilitě o dopravní situaci ve městě, městské hromadné dopravě a dopravě v klidu.

Druhá setkání pracovních skupin jsou naplánována na září. Více informací o nové strategii je na webu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v sekci STRATEGIE 2021-2030. odkaz: http://www.strategie-usti.cz/strategie-2021-2030.

Jednaly pracovní skupiny Strategie rozvoje města