image

Jednaly pracovní skupiny Strategie rozvoje města

28.11.2019
Svá poslední setkání mají za sebou pracovní skupiny, které připravují podněty návrhové části v rámci zpracování nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030.

 

Jednání pracovní skupiny „Udržitelná mobilita“ se uskutečnilo 13. listopadu. V následujícím týdnu se uskutečnily dvě pracovní skupiny, a to „Image města jako metropole regionu“ a „Prosperita města“. Setkání pracovní skupiny „Kvalita života a soudržnost obyvatel“ zakončilo tuto poslední sérii jednání 27. listopadu.

Celkově se všech čtyř pracovních skupin zúčastnilo 70 osob z řad zástupců města, politiků, zástupců soukromých i veřejných institucí, odborníků z různých oblastí a veřejnosti. Tato jednání se členy pracovních skupin trvala okolo 2 až 3 hodin. Na setkáních probíhala nejdříve diskuze k závěrům z minulých pracovních skupin a poté se každá pracovní skupina zaměřila na určité téma, které bylo primárně diskutováno. Ve skupině Image města se diskutovalo o územním plánování a veřejném prostoru, v Kvalitě života o životním prostředí a sociálně-patologických jevech, v Prosperitě města o inovacích a v Udržitelné mobilitě o vnější dostupnosti města.

Po těchto jednáních se 4. 12. 2019 v Informačním středisku města uskuteční projednání s veřejností. Více informací o nové strategii je na webu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v sekci STRATEGIE 2021-2030. odkaz: http://www.strategie-usti.cz/strategie-2021-2030.

Jednaly pracovní skupiny Strategie rozvoje města