image

Informace k prodloužení dočasné ochrany

24.01.2023
Přinášíme přehled dokumentů od Ministerstva vnitra k prodloužení dočasné ochrany, a to v české i ukrajinské verzi.

 

Obecné informace CZ.

Obecné informace UA.

Informace pro zástupce nezletilých osob CZ.

Informace pro zástupce nezletilých osob UA.

Informace k prodloužení dočasné ochrany