image

Hostovická ulice se dočká rozsáhlých úprav

03.06.2021
Vyhlášení veřejné zakázky na zřízení chodníku podél silnice Hostovická schválila rada města. Vybudovány budou i dva nové osvětlené přechody či zálivy pro podélné parkování.

 

Předpokládaná hodnota plnění je 9 500 000 Kč. Jedná se o stavbu chodníku podél silnice. Chodník bude s povrchem z betonové zámkové dlažby, stávající vjezdy k sousedním nemovitostem zůstanou zachovány. Dále budou nově zřízeny dva přechody pro chodce, které budou nasvětleny veřejným osvětlením. Podél chodníku budou vybudovány dva zálivy pro podélné parkovací stání. V místech, kde bude chodník zasahovat do přilehlého svahu, budou osazeny betonové palisády. Dále budou provedeny stavební úpravy stávající točny MHD, kde bude vybudován po jejím vnějším obvodu chodník z betonové zámkové dlažby šířky 1,5 m a vozovka točny MHD bude provedena z asfaltového betonu. Chodník na točnu bude zpřístupněn z ul. Hostovická přes přechod pro chodce. Nástupiště zastávky ve směru do Ústí nad Labem bude v prostoru chodníku, který bude v tomto místě rozšířen na 2 m. V opačném směru na Hostovice bude zastávka doplněna o nový chodník s nástupištěm z betonové zámkové dlažby, a to včetně přístřešku, přístup bude zajištěn z ul. Hostovická přes přechod pro chodce. Zřízeno bude i místo pro přecházení (z důvodu existence dětského hřiště) přes silnici č. III/25839 (ul. Hostovická), které bude nasvětleno veřejným osvětlením. Předpoklad dokončení stavby je do 31. 5. 2022.

Hostovická ulice se dočká rozsáhlých úprav