image

Hledá se slogan pro plán udržitelné městské mobility

07.02.2019
Soutěž na slogan Pro plán udržitelné městské mobility vyhlásilo město Ústí nad Labem ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu. Měl by mít maximálně tři slova.

 

Soutěž je určena pro zástupce z řad široké i odborné veřejnosti. Účastníkem soutěže (může být kterákoliv fyzická osoba, která k datu ukončení soutěže (tj. 17. 2. 2019) dosáhla věku 18 let, je svéprávná a trestně bezúhonná.

Organizátorem soutěže je Magistrát města Ústí nad Labem ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu.

Náležitosti návrhů sloganu:

  • musí být doručen nejpozději do 17. 2. 2019,

  • musí být v českém jazyce,

  • musí mít max. tři slova (případný název „Ústí nad Labem“ jako součást sloganu se do tohoto rozsahu nepočítá),

  • nesmí obsahovat vulgární či jinak nevhodné výrazy ani mít politický podtext.

  • jeden autor může do soutěže zaslat maximálně dva návrhy.

Jako předmět zprávy uveďte: „Soutěž k sloganu PUMM Ústí nad Labem“ a připojte jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu, na kterou Vás budeme v případě výhry informovat o způsobu převzetí ceny. Zaslané údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) budou sloužit pouze pro účely soutěže a nebudou předávány třetím stranám. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v průběhu února 2019.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo výhru předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá organizátorovi soutěže.

Vítězný návrh bude vybrán organizátorem soutěže ze zaslaných příspěvků splňujících soutěžní podmínky. Autor vítězného návrhu obdrží balíček věnovaný statutárním městem Ústí nad Labem a Centrem dopravního výzkumu.

Zasláním příspěvku souhlasí soutěžící se všemi soutěžními podmínkami a se zveřejněním navrhnutého sloganu na webových stránkách https://www.usti-nad-labem.cz/dopravni-portal/pumm/ a na profilu Strategický rozvoj města Ústí nad Labem na sociální síti Facebook. Zasláním soutěžního příspěvku jeho autor dále souhlasí s tím, že v případě, že jeho příspěvek zvítězí, uděluje organizátorovi soutěže souhlas k oprávnění využívání soutěžního příspěvku všemi způsoby a v neomezeném rozsahu, a to i k případným činnostem generujícím zisk, či jinou protihodnotu. Organizátor soutěže je oprávněn tuto licenci na zaslaný příspěvek převádět libovolně a na základě vlastního rozhodnutí na třetí osoby.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze zaslaných návrhů soutěže, případně může bez udání důvodů soutěž kdykoliv zrušit. Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže upravit soutěžní podmínky.

Své návrhy zasílejte do 17. 2. 2019 na:

jan.husak@mag-ul.cz, andrea.ryvolova@mag-ul.cz  

Příklady sloganů z jiných měst:

  • Praha: Polaď Prahu

  • Brno: Jedeme v tom spolu

  • Litoměřice: Litoměřice dostupné všem

Ústí nad Labem:???

 

Hledá se slogan pro plán udržitelné městské mobility