image

Hala konírny ustupuje nové ledové ploše

11.03.2019
Likvidace tzv. konírny u zimního stadion výrazně pokročila. Po demolici tu vznikne nová ledová plocha, kterou postaví soukromý investor.

 

Od zahájení demoliční prací proběhlo odpojení ing. sítí, kompletní odstrojení vnitřní stavby. Toto ruční odstrojení muselo proběhnout kvůli azbestovým deskám pod dřevěným obložením, které byly odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. Po odstranění azbestu, mohlo dojít k samotné demolici konírny. Ta byla zahájena dne ve čtvrtek 7. března. V současnosti je hlavní konstrukce zdemolovaná a probíhá třídění odpadů a odvozy na skládky. Pak bude následovat demolice betonových podlah a patek, terénní úpravy a výstavba nového oplocení. Cena demolice je 2,94 mil. Kč. Práce mají být hotovy počátkem června 2019.

Ledové plocha nové generace by mohla sloužit sportovní veřejnosti do dvou let. O její vybudování se postará společnost PADOK Investments, která do výstavby vloží 80 až 100 milionů korun.

Stavba vznikne na městském pozemku, který si firma bude dlouhodobě pronajímat od města. Záměr podpořila rada města a většina zastupitelů. Stavba vyroste vedle současného zimního stadionu, který je přetížený nejen sportovními kluby, ale i kulturními akcemi. Ledová plocha poslouží mimo jiné i pro bruslení školních dětí.

Hala konírny ustupuje nové ledové ploše