image

Evropský týden mobility se chýlí ke svému závěru

23. 9. 2021
Uskutečnily se jedny ze závěrečných akcí kampaně Evropský týden mobility.

 

V pondělí 20. 9. proběhly ve spolupráci s Městskou policií Ústí nad Labem dvě preventivně bezpečnostní akce. V Centru služeb pro sluchově postižené se konala beseda zaměřená na pohyb neslyšících a nedoslýchavých chodců v silničním provozu. Přednáška byla doprovázena zajímavou prezentací práce městské policie. Setkání bylo velmi úspěšné, což se projevilo také při bohaté diskuzi, která se v závěru rozpoutala. Účastníkům setkání předali strážníci pomůcky potřebné k osobní ochraně a reflexní prvky.

Druhá akce se zaměřila na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Společná hlídka strážníků městské policie a dětí ze základní školy vyrazila do centra města, kde bylo jejich úkolem monitorování správného přecházení na přechodech pro chodce. Každý kontrolovaný chodec navíc obdržel od dětí reflexní ochranné prvky. 

 

 

 

 

 

 

 

Úterý 21. 9. bylo ve znamení akce Umění v pohybu. Jednalo se o mezigenerační tvoření klientů Domova pro seniory Bukov ve spolupráci se žáky ZŠ Pod Vodojemem. Vzniklé výtvarné práce budou v průběhu měsíce října vystaveny v prostorách Magistrátu města Ústí nad Labem.
>> Video z tvoření je k vidění zde <<