image

Evropský týden mobility pokračoval pondělními akcemi

21. 9. 2022
Akce zaměřené na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích se uskutečnily ve spolupráci s městskou policií.

 

V pondělí 19. 9. 2022 proběhla v rámci Evropského týdne mobility další zajímavá a poučná akce zaměřená na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Společná hlídka strážníků městské policie a dětí ze základní školy vyrazila do centra města, aby dohlížely na správné přecházení na přechodech pro chodce. Každý chodec navíc od dětí obdržel nezbytné reflexní ochranné prvky. 

foto z akcefoto z akce

 

 

 

 

 

 

 

 

 


foto: Městská policie Ústí nad Labem

 

Ve stejný den se v Centru služeb pro sluchově postižené uskutečnila beseda zaměřená na pohyb neslyšících a nedoslýchavých chodců v silničním provozu, bezpečné přecházení a pravidlo „vidět a být viděn“. Přednáška byla doprovázena zajímavou prezentací práce Městské policie Ústí nad Labem. Setkání bylo velmi úspěšné, což se projevilo také při bohaté diskuzi, která se rozpoutala v závěru přednášky a kterou do znakové řeči tlumočil člen skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy Milan Holub. Účastníkům setkání předali strážníci pomůcky potřebné k osobní ochraně a reflexní prvky, které pro zúčastněné věnovalo Zdravé město Ústí nad Labem.

foto z akcefoto z akce

 

 

 

 

 

 

 


foto: Městská policie Ústí nad Labem