image

Drtiče zahradního odpadu město koupí z dotace

05.11.2018
Na drtiče zahradního odpadu získalo měst dotaci 500 000 korun od Ústeckého kraje. Drtiče by měly být pořízeny a rozděleny občanům do konce dubna 2019.

 

Dotace může činit maximálně 70 procent uznatelných nákladů. Zakoupeno bude celkem 109 drtičů za předpokládanou cenu 714 277 korun. Cílem projektu je snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládku.

Zakoupené drtiče budou zapůjčeny po dobu 5 let občanům s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, kteří o ně projeví zájem a jejich nemovitosti se nacházejí na katastrálních územích statutárního města Ústí nad Labem.

O způsobu příjmu žádostí o drtiče bude odbor životního prostředí informovat na webových stránkách.

Drtiče zahradního odpadu město koupí z dotace