image

Drtiče zahradního odpadu byly přiděleny losem

10.01.2019
Losování v Informačním centru města na Mírovém náměstí rozhodlo ve středu v podvečer o tom, kteří občané dostanou zapůjčeny drtiče zahradního odpadu.

 

Podáno bylo celkem 214 žádostí, 109 šťastných, kterým budou drtiče zapůjčeny, vylosovali zastupitelka Karolína Žákovská a radní pro životní prostředí Tomáš Kirbs. Zároveň bylo vylosováno i deset náhradníků.

Drtiče budou zapůjčeny bezplatně občanům s trvalým pobytem v Ústí nad Labem. Pořizovací cena jednoho drtiče činí 5 397 Kč. O drtič mohli požádat občané, kteří vlastní pozemek - zahrada, sad, orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda na území města Ústí nad Labem, dále společenství vlastníků jednotek, která vlastní pozemky výše uvedeného druhu nebo zahrádkářské osady.

Odbor životního prostředí magistrátu bude vylosované zájemce informovat. Drtiče by měly být k dispozici během několika týdnů.

 

Projekt podpořil Ústecký kraj.

 

Drtiče zahradního odpadu byly přiděleny losem