image

Dotazník ke kotlíkové dotaci 2019

24.04.2019
Výměnu zastaralých kotlů za nové se rozhodlo podpořit statutární město Ústí nad Labem

 

Na realizaci výměny kotlů poskytne město bezúročnou půjčku až do výše 200.000,- Kč. Bezúročná půjčka bude poskytnuta žadatelům o kotlíkovou dotaci ve 4. Výzvě Ústeckého kraje, kteří ještě výměnu kotle nerealizovali.

Ústecký kraj plánuje spustit příjem žádostí o kotlíkovou dotaci dne 16.9.2019. V případě, že s žadatelem o kotlíkovou dotaci bude podepsána smlouva o jejím poskytnutí s Ústeckým krajem, bude tomuto žadateli v případě jeho zájmu poskytnuta statutárním městem Ústí nad Labem bezúročná půjčka. Bezúročná půjčka bude poskytnuta maximálně na dobu 10 let, s nejvyšší měsíční splátkou maximálně 2.000,- Kč s výjimkou první splátky, která bude ve výši proplacené dotace Ústeckým krajem.

V současné době probíhá průzkum zájmu o takovou bezúročnou půjčku. V případě, že se nyní do průzkumu nepřihlásíte, nebude dodatečně možné Vás do seznamu zájemců zařadit a bezúročnou půjčku Vám poskytnout. Na poskytnutí bezúročné půjčky není právní nárok. Žádáme Vás tedy o vyplnění níže uvedených údajů (zaškrtnutím nebo vyplněním příslušného pole), na základě kterých Vás bude kontaktovat náš kotlíkový specialista. Dotazník odevzdejte prosím nejpozději do 31. 5. 2019 na Vám příslušný městský obvod nebo na Magistrát města Ústí nad Labem, bližší informace viz dotazník níže.

Dotazník ke kotlíkové dotaci 2019