image

Dotační program podpoří sociální služby

11.09.2018
Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2019 a možnost získání finanční podpory schválila rada města.

 

Radní zároveň schválili i všechny související dokumenty. Žádosti bude možné podávat i elektronickou formou.

Příjem žádostí bude od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018.

Dotaci lze získat:

  • na podporu sociálních služeb a na činnosti rozvojové povahy, zejména na podporu kvality sociálních služeb

  • na činnosti na podporu rodiny

  • na podporu občanských aktivit svépomocného charakteru

Dotační program bude zveřejněn před vyhlášením na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem. Poté bude zveřejněn na webových města Ústí nad Labem a v Regionálním informačním systému komunitních služeb města Ústí nad Labem – RISK.

 

 

Dotační program podpoří sociální služby