image

Dotační fond rady města byl obnoven

22.05.2023
Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2023 schválila rada. Program podporuje dotace v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a sociálních služeb.

 

Pro rok 2023 je alokovaná částka ve výši 400 000 Kč. Subjekt, který žádá o dotaci, může podat maximálně 1 žádost na příslušný kalendářní rok, a to v maximální výši 40 000 Kč. Žádosti o dotace bude možné podávat od 19. června do 24. července 2023. 

Žádosti budou podávány prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem. Formuláře žádostí budou na dotačním portálu zpřístupněny od 22. května 2023.

Výzva k podávání žádostí.

Dotační fond rady města byl obnoven