image

Dotace z Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

13.10.2017
Přidělení dotací z programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 projednala rada města.

 

V souladu s Plánem zdraví a kvality života 2017 a Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 byla při vyhlášení 13. kola dotačního programu pro rok 2017 vybrána tato témata:
1. Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce, apod.)
2. Zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.)
3. Posílení místního patriotismu (založeném na lokálních tradicích – kulturních, sportovních, historických, společenských, turistických apod.).

Celková částka určená k dotacím činí 300 000 Kč. V rámci vyhlášených témat bylo doporučeno zpracovat menší projekty s realizací v doporučené výši do 30 000 Kč, přičemž jeden žadatel mohl podat max. dva projekty. Hodnocení projektů bylo provedeno Komisí Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21. Z celkového počtu 12 projektů doporučila dotace 11 projektům v celkové výši 290 570 Kč. Jedna žádost byla vyřazena z důvodu nedosažení dostatečného počtu bodů pro poskytnutí dotace.

Radní schválili návrh komise a podpořeny byly organizace:
a) Základní škola Stříbrnická na projekt „Více stromů pro Ústí“ ve výši 25 100 Kč
b) Základní škola a Mateřská škola SNP na projekt „Zdravá záda s Sbollem - pilotní projekt“ ve výši 30 000 Kč
c) Krásné sousedění, z. s. na projekt „Komunitní zahrada Severní Terasa - první sezóna“ ve výši 22 000 Kč
d) pULec - První ústecké environmentální centrum, z. s. na projekt „Za tajemstvím ústeckých studánek“ ve výši 30 000 Kč
e) Člověk v tísni, o.p.s. na projekt „Mezinárodní workcamp 2018“ ve výši 27 000 Kč
f) NET.W z. s. na projekt „Realizace pohybových prvků pro seniory v rámci naučné turistické geostezky“ ve výši 30 000 Kč
g) Mateřská škola Motýlek na projekt „Dejme šanci zdravíčku - nehazarduj človíčku“ ve výši 30 000 Kč
h) Domov pro seniory Dobětice na projekt „Týden paměti“ ve výši 14 500 Kč
i) „Pro kompot” na projekt „Zahrádky a předzahrádky jako okrašlovací prvky veřejného prostoru - Živá zeleň 2“ ve výši 30 000 Kč
j) YMCA Ústí nad Labem na projekt „SPOLEČNĚ - zdravé rodiny ve městě Ústí nad Labem 2017“ ve výši 22 970 Kč
k) „Pro kompot” na projekt „Zažít Ústí jinak“ ve výši 29 000 Kč

Dotace z Projektu Zdravé město a místní Agenda 21