image

Dotace na volnočasové aktivity

11.11.2020
Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2021 schválila rada města. První žádosti bude možné podávat od 11. prosince.

 

Vedle programu pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem schválila rada i formuláře žádostí jednotlivých kategorií a výzvu k podávání žádostí. Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu v této oblasti činí 977 500 Kč, oproti letošnímu roku došlo k ponížení finančního objemu v oblasti volnočasových aktivit o 15 %. Finanční prostředky mohou být poskytnuty žadatelům v následujících kategoriích:

A) Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let – finanční objem 510 000 Kč

B) Akce volnočasového kalendáře – finanční objem 255 000 Kč

C) Akce zdravotně postižených osob – finanční objem 212 500 Kč

Plakát výzvy k podání dotací

Dotace na volnočasové aktivity