image

Dotace pro ochranu obyvatel a likvidaci mimořádných událostí

06.06.2018
Dotace pro oblast ochrany obyvatel a likvidaci mimořádných událostí rozdělila rada města. Možnost podat žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města využilo sedm subjektů.

 

Všechny žádosti splňovaly zadané podmínky. Finanční limit na jednu žádost byl 45 tis. Kč. Peníze rada přidělila takto:

  1. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř31 000,-Kč

  2. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice25 000,-Kč

  3. Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek 45 000,-Kč

  4. SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem, pobočný spolek 15 000,-Kč

  5. Via Europa, z.s.37 000,-Kč

  6. Oblastní charita Ústí nad Labem15 000,-Kč

Peníze organizace využijí například na pořízení vybavení pro zásahy při mimořádných událostech jako jsou hadice a proudnice, hasící přístroj, defibrilátor, obleky pro práci ve vodním prostředí, stan, altán, deky, karimatky, spacáky nebo nádoby na vodu. Město zároveň připravuje další výzvu, v které mohou požádat o prostředky další subjekty z této oblasti.

 

Dotace pro ochranu obyvatel a likvidaci mimořádných událostí