image

Dokončena byla dostavba potřebných šaten pro mladé sportovce

23.01.2017
Městský stadion má dobudované šatny pro mladé sportovce za 6,379 milionu korun. Dnes proběhlo konečné předání díla.

Malí atleti a malí fotbalisti se dočkali vytoužených šaten s kompletním zázemím. Propojeny byly nové prostory bočních tribun s hlavní tribunou.

V roce 2014 byla dokončena stavební úprava Městského fotbalového stadionu, která však nezahrnovala potřebné zázemí pro mladé atlety a fotbalisty. Vedení města se tak rozhodlo vyčlenit prostředky na dostavbu potřebných šaten se zázemím.

„Šatny a prostory pro tyto kluby jsme považovali za důležitou součást, jejíž realizaci jsme jednoznačně podpořili a vyčlenili jsme prostředky na dostavbu,“ uvedl Jiří Madar, 1. náměstek primátorky.

Etapa realizovaná v období od července 2016 do ledna 2017 vyřešila dostavbu vnitřních prostor částí prvních nadzemních podlaží, kde byly v rámci dokončených bočních tribun (A2 a A3) stadionu vytvořeny šatny pro sportovní mládež včetně WC a sprch. Vše je vybaveno potřebnými prvky jako dávkovač mýdla, zrcadlo atd. Vybudovány byly prostory pro kryté rozcvičení a případně pro posilovnu. Nově vybudované prostory jsou vybaveny nezbytně nutným nábytkem a zařízením pro užívání a provozování objektu. Do prostoru šaten byly instalovány šatní skříňky s lavicí. Vytvořeno bylo propojení nových prostor bočních tribun s hlavní tribunou.

Z řad zástupců fotbalového i atletického klubu zazněla děkovná slova. Po mnoha letech se totiž atletická i fotbalová mládež dočkala svých vlastních prostor pro přípravu tréninku, pro převlékání a samozřejmě i potřebného sociálního zázemí.

Zhotovitelem akce byla společnost METALL QUATRO, která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 6 379 664,90 Kč bez DPH.

Venkovní pohled na dobudované zázemí pro mládež.

V jednom křídle jsou šatny se zázemím pro atlety, v druhém křídle zázemí pro fotbalisty.

Dokončena byla dostavba potřebných šaten pro mladé sportovce