image

Město a Spolchemie: ekologický vodík a další zvýšení bezpečnosti

04.06.2019
Snižování zátěží pro životní prostředí, finanční podpora aktivit města a podpora vodíkového pohonu pro městskou dopravu - to jsou vybrané body z memoranda.

 

Memorandum mezi městem Ústí nad Labem a Spolkem pro chemickou a hutní výrobu na magistrátu podepsal primátor města Petr Nedvědický a generální ředitel Spolchemie Daniel Tamchyna. „Město se ujme role koordinátora a organizátora projektu a zároveň vznikne zvláštní pracovní skupina. Ta bude řešit proveditelnost a konkrétní kroky, které jsou ke spuštění projektu nutné. Spolchemie je nedílnou součástí našeho města a významný evropský výrobce v chemickém průmyslu, který využívá nejnovější technologie. Spolupráce města a chemičky je pro město velmi důležitá,“ řekl primátor Petr Nedvědický.

“Jsme rádi, že dohoda není jen o obecných frázích, ale startuje konkrétní projekty, které mohou našemu městu v mnoha ohledech pomoci. Takovým příkladem je start projektu na možné využití ekologického vodíku z naší vlastní produkce. Ten by mohl sloužit pro čistý pohon městské dopravy či veřejně prospěšných vozidel a zlepšit tak kvalitu ovzduší ve městě,” vysvětlil jedno z konkrétních pozitiv memoranda Daniel Tamchyna.

Dalším důležitým bodem memoranda je důraz na ještě větší zvyšování bezpečnosti a zlepšování havarijního plánování a krizového řízení. Podporovat se tak bude výsadba zelených pásů na hranicích areálu k omezení následků potenciálních havarijních rizik. Jedním z dalších kroků při snižování bezpečnostních rizik je chystané opětovné snížení průměrného stavu zásob chloru v areálu firmy. Množství této skladované chemické látky se Spolchemii od roku 2004 podařilo snížit na třetinu. Výhledově firma plánuje další snížení těchto hodnot v rámci realizace nových rozvojových projektů.

Spolchemie patří dlouhodobě k největším exportérům celého Ústeckého kraje a je i jedním z nejvýznamnějších regionálních zaměstnavatelů. V posledních letech firma investovala téměř pět miliard korun do modernizačních programů a díky tomu upevnila svoji pozici na evropských i světových trzích, kde se těší velmi dobrému jménu. V Ústí nad Labem je hlavním partnerem Ústeckého půlmaratonu a velmi oblíbeným mezi obyvateli města je i její program tzv. minigrantů.

 

Město a Spolchemie: ekologický vodík a další zvýšení bezpečnosti