image

Do soutěže o sloganu městské mobility přišlo 81 návrhů

22.02.2019
Odborná komise bude posuzovat návrhy zaslané do soutěže o sloganu k Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem. Doručeno bylo 81 návrhů od 49 soutěžících.

 

Vítězný návrh bude vybrán z návrhů splňujících soutěžní podmínky a vztahující se k plánu udržitelné městské mobility, tedy směřování města v otázce dopravy a mobility. Pro vítěze je připraven balíček věnovaný Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. a Magistrátem města Ústí nad Labem. Cena bude vítězi předána na Vizionářském fóru, které proběhne ve dnech 8. – 9. dubna 2019 a o jehož programu budeme dále informovat. Srdečně Vás zveme nejenom na slavnostní předání ceny, ale také na další části programu Vizionářského fóra – přijďte a zapojte se do tvorby vize budoucí mobility v našem městě.

Vyhlášení výtvarné soutěže v ZŠ a SŠ

Pro připravovaný strategický dokument města (Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem) je důležitý pohled na dopravu ve městě všech skupin obyvatel, a tedy i nejmladší generace. Chceme vědět, jak si představuje a jakou by chtěla dopravu v Ústí nad Labem v budoucnosti. Její pohled může přinést neotřelé nápady a náměty pro budoucí udržitelnou dopravu ve městě a bude proto součástí podkladů pro tvorbu vize mobility pro Ústí nad Labem.

Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. vyhlásilo výtvarnou soutěž pro žáky základních a středních škol v Ústí nad Labem na téma „Jak bude vypadat doprava ve městě v roce 2030?“. Soutěž probíhá v termínu od 18. února do 18. března 2019 a je vyhlášena ve dvou kategoriích – pro žáky základních škol a studenty středních škol. Podrobné informace o soutěži obdrželi ředitelé a ředitelky základních a středních škol v Ústí nad Labem, kteří je dále zprostředkují žákům. Ceny do soutěže věnuje statutární město Ústí nad Labem a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v rámci Vizionářského fóra 8. – 9. dubna 2019.

 

Do soutěže o sloganu městské mobility přišlo 81 návrhů