image

Dlažba na Mírovém náměstí bude mít zaplněné spáry

15.01.2018
Vymleté spáry kamenné dlažby na Mírovém náměstí se postupně dočkají zaplnění. Město s tím začne již letos.

 

Pro ženy v lodičkách se tak stane chůze po dlažbě snazší. Dlažba na Mírovém náměstí byla původně vyplněna drobným kamenivem. U tohoto spárovacího materiálu dochází z důvodu velkých spár mezi dlažbou k jeho postupnému odplavování, a to v některých místech až na ložní vrstvu pod dlažbou, což vede i k drobným propadům jednotlivých kusů dlažby. Statutární město Ústí nad Labem proto připravuje přespárování této dlažby materiály na bázi pryskyřice.

V rámci připravované zakázky je uvažováno s opatrným rozebráním dlažby, odebráním zbytků spárovacího materiálu, doplněním ložné vrstvy se zpětnou pokládkou dlažby a přespárováním spárovací hmotou na bázi pryskyřice. Uvedená technologie byla zvolena z důvodu stáří a částečné degradace i ložní vrstvy. Zvolený způsob opravy prodlouží životnost celé takto opravené konstrukce.

První etapa bude realizována v západní části náměstí a měla by být provedena do konce I. pololetí 2018. V současné době jsou připravovány zadávací podmínky pro výběr zhotovitele, v rozpočtu odboru dopravy a majetku jsou na tuto první etapu vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 000 000 korun.

Dlažba na Mírovém náměstí bude mít zaplněné spáry