image

Diskuze na téma problematiky lidí bez domova

01.03.2019
Náměstek Tomáš Vlach pořádal veřejnou diskuzi k problematice lidí bez domova jako první diskuzi z cyklu plánovaných setkání v oblasti sociální politiky.

 

Diskuze s občany se účastnili také Pavel Bakule, ředitel Městské policie, Ing. Rostislav Domorák, ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem, Jakub Modes, vedoucí Domu Samaritán a vzácným hostem byla i poslankyně Ing. Eva Fialová. „Je velice důležité diskutovat také o prevenci a nejen legislativních možnostech, “ zmínila poslankyně Fialová. Zazněly zkušenosti městské policie se společnými hlídkami s charitou. „Způsob činnost městské policie neobsahuje jen bezpečnostní rámec, ale také sociální oblast a právě ústecká MP byla v roce 2010 první v republice, která se začala cíleně starat o lidi bez domova,“ vysvětlil ředitel MP Pavel Bakule, který zároveň konstatoval, že největším problémem při pomoci je nezájem a neochota akceptovat daná pravidla azylových domů.

Vedoucí Modes popsal několik konkrétních případů z praxe a zkušeností z terénní práce.  Nejčastěji diskutován byl tedy důraz na prevenci, nikoliv jen řešení následků a na  potřebu řešit věc systémově.

 

Diskuze na téma problematiky lidí bez domova