image

Diskuse nad vizí mobility s vycházkou po centru města

13.09.2019
V rámci Evropského týdne mobility, který se koná 17. 9. 2019 od 9.00 do 16.00, bude u stánku Plánu udržitelné městské mobility na Mírovém náměstí představena vize mobility.

 

Zároveň bude možné diskutovat o navržených opatřeních nad mapou města.

Pro zájemce bude v 14.00 a 16.00 hodin uspořádána komentovaná vycházka centrem města k navrženým opatřením (revitalizace veřejných prostor a zklidnění dopravy). Místem srazu k exkurzi bude stánek PUMM a trasa povede z Mírového náměstí se zastávkami v Pařížské ulici, Revoluční ulici, na Kostelním náměstí k nábřeží řeky Labe.

Plánek vycházky po městě

Diskuse nad vizí mobility s vycházkou po centru města