image

Den s odpady zahájí obrovskou kampaň

23.09.2016
Přijďte 24. září na Kostelní náměstí, kde bude od 10 hodin do 16 hodin akce Den s odpady, která odstartuje kampaň s názvem „Směsný není směšný – Třiďme lépe“.

Zdravé město Ústí nad Labem tak spustí kampaň zaměřenou na podporu třídění odpadů ve městě. Jejím hlavním cílem je uvědomit si, že nás každodenně obklopují výrobky z recyklovaného materiálu, aniž bychom si to uvědomovali, a běžně je každý den potkáváme a používáme. „Tento fakt nás ve spolupráci s odborem životního prostředí přivedl k myšlence, že je potřeba recyklaci odpadů více podpořit a společně jsme vymysleli víceletou kampaň na třídění odpadů, která bude cílená do prostředí Ústí nad Labem,“ popsala nápad ekoložka a realizátorka kampaně Eva Fialová.

Prvním krokem celé kampaně je jednotící symbol, který je pracovně nazvaný jako „barevný kříž“ a který se postupně bude objevovat v různých svých modifikacích ve městě. Jeho autorem jsou Christian Gold a Oleg Zářecký, studenti Fakulty užitého umění a designu UJEP. Jejich návrh byl čistý, graficky jednoduchý, snadno zapamatovatelný a hlavně variabilní pro jakýkoli druh recyklovatelného odpadu.

„Během naší vzdělávací kampaně se můžete těšit na různá videa z prostředí Ústí nad Labem, výstavy, odborné i neodborné přednášky pro veřejnost, exkurze až po jednotný vzhled polepů nádob na odpady v našem městě,“ vysvětlila ekoložka Eva Fialová. „Pevně věřím, že až jednou půjdete po ústecké ulici a na některém z recyklovaných předmětů – na lavičce nebo na odpadkových koších uvidíte tento symbol, tak nás společně všechny zahřeje u srdce to vědomí, že víme, proč právě vy i já třídíme a nestydíme se za to. A za to vám všem patří velký dík,“ doplnila primátorka města Vera Nechybová.

Přijměte tedy pozvání na Den s odpady, kde můžete získat tablet, kompostér nebo dětské popelářské auto.

Christian Gold a Oleg Zářecký, autoři barevného kříže, při instalaci svého díla.

 

Den s odpady

Stále si myslíte, že třídění odpadu nemá smysl?

Přijďte se přesvědčit o opaku. Město Ústí nad Labem společně
s Projektem Zdravé město pro Vás připravilo akci s názvem
Den s odpady.

Přijďte 24. 9. 2016 v čase od 10.00 do 16.00
na Kostelní náměstí (u OC Forum).

Těšit se můžete na den plný her a soutěží s tématem třídění
a recyklace odpadů, dále na vědomostní soutěže pro děti i dospělé
a v neposlední řadě zábavné atrakce.

Na závěr akce proběhne slosování o zajímavé ceny:
1. cena - tablet
2. cena - kompostér
3. cena - dětské popelářské auto
Součástí akce bude výstava svozové techniky.

Partnery akce jsou EKOKOM, SUEZ Využití zdrojů a.s., AVE Ústí nad Labem s.r.o., ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP, ECOBAT

Těšíme se na vás!

 

 

Den s odpady zahájí obrovskou kampaň