image

Demolice zdevastovaných objektů v Matiční ulici

17.06.2021
Převod pozemků se stavbami č. p. 381 a 382 v Matiční ulici ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice do vybraného majetku města schválila rada města.

 

Důvodem je plánovaná demolice obou objektů. Dříve v nich byla ubytovna pro sociálně slabé, nyní jsou oba domy zdevastovány a ohrožují své okolí.  Radní zároveň schválili rozpočtové opatření ve výši 4 900 000 Kč na financování demoličních prací. Revitalizace uvolněné plochy bude řešena Kanceláří architekta města, po jejím zřízení. Součástí zadání demoličních prací bude vytěžení haklíkového zdiva z kamenné podezdívky obou činžáků, jeho vytřídění a odvoz na městskou deponii k budoucímu využití v rámci městských staveb.

Pro další rozvoj území demolovaných domů bude zpracována územní studie, prověří možnosti a parametry budoucí zástavby vč. návrhu regulace a návrhu vhodného funkčního využití plochy a případně souvisejícího návrhu na změnu územního plánu v lokalitě.

Demolice zdevastovaných objektů v Matiční ulici