image

Český statistický úřad žádá občany o spolupráci

07.02.2017
Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice Životní podmínky 2017.

Smyslem šetření je získat údaje o sociální a ekonomické situaci ve 32 evropských zemí. Cílem je zároveň získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření probíhá od února do 28. května prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření životních podmínek. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování jsou vázáni mlčenlivostí.

Český statistický úřad žádá občany o spolupráci.

Český statistický úřad žádá občany o spolupráci